Spread the love

Địa điểm cây đa và đền La Tiến là một di tích lịch sử cách mạng nằm trên địa bàn xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Tại đây, những năm 1949 – 1953, thực dân Pháp đã cho xây bốt La Tiến nhằm khống chế du kích ba tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương và gây nhiều tội ác man rợ nhằm đe dọa phong trào kháng chiến của nhân dân ta. Trong thời gian này thực dân Pháp và bè lũ tay sai đã giết hại 1145 cán bộ, chiến sỹ và đồng bào ta. Nơi đây cũng là nơi lưu lại dấu ấn trận đánh xóa sổ Bốt La Tiến của Trung đoàn số 42 và lực lượng vũ trang địa phương trong đợt tổng công kích Đường 5 đầu năm 1954.

Trong những năm qua lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, huyện Phù Cừ và sự góp sức của nhân dân cùng những nhà hảo tâm trong những năm qua đã xây dựng được bia tưởng niệm, đền thờ, đài tưởng niệm và cây đa lịch sử trên khuôn viên 3000m2 phục vụ cho nhân dân và du khách đến thăm viếng tri ân đồng bào và các chiến sỹ bị địch giết hại

Ngày 28/8/2015, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã có công văn số 412/VLS-KCCP xác nhận những sự kiện lịch sử đã diễn ra tại Bốt và cây đa La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ngày 18/1/2015 Bộ văn hóa thể thao du lịch đã cấp bằng công nhận di tích quốc gia.

Tuy nhiên trong Khu di tích các công trình còn đơn sơ, chưa có hình ảnh về bốt La Tiến xưa với những tội ác của giặc, chưa có các hình ảnh về cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân ta do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân và du khách tới thăm viếng và tìm hiểu về di tích cách mạng gắn với cuộc chiến đấu  anh dũng của nhân dân địa phương.

Hiện nay du khách hàng năm đến thăm viếng tìm hiểu lịch sử  tại La Tiến ngày càng tăng, cùng với các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn, đòi hỏi phải xây dựng một khu di tích, văn hóa cách mạng và đón tiếp du khách tại đây.

Vì vậy, cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng nhằm phát huy giá trị Di tích lịch sử cách mạng cây đa và đền La Tiến làm cơ sở pháp lý thực hiện các công tác đầu tư, xây dựng các công trình để bảo tồn,tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh tổng thể khu Vụng Quạ
Phối cảnh khu tưởng niệm
Lầu chuông , lầu trống, đền thờ các anh hùng liệt sĩ…