Spread the love

BBK – Ngày 06/6, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050.

Khu du lịch Ba Bể sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú.

Đề án đã đưa ra một số mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2030 đón được 1 triệu lượt khách; đến năm 2035 đón được khoảng 1,35 triệu lượt khách; đến năm 2050 đón được khoảng 2 – 2,5 triệu lượt khách.

Về cơ sở vật chất: Đảm bảo cung cấp đầy đủ và chất lượng các cơ sở vật chất phục vụ cho du khách bao gồm khách sạn, nhà hàng, các dịch vụ vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe; mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 01 khách sạn 4 sao, 01 nhà hàng công suất trên 500 chỗ, 100% các cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Về môi trường: Đảm bảo việc bảo vệ và bảo tồn môi trường trong lành, bảo vệ tài nguyên du lịch với các tiêu chí cụ thể như: Rác thải được thu gom hằng ngày, 100% cơ sở dịch vụ được cấp nước sạch, 100% cơ sở dịch vụ được cấp điện lưới quốc gia, 100% điểm tham quan có bố trí nhà vệ sinh công cộng.

Về quản lý nhà nước: Hình thành được bộ máy Ban quản lý Khu du lịch quốc gia trực thuộc tỉnh.Hoàn thiện hạ tầng giao thông và viễn thông để kết nối khu du lịch với hệ thống giao thông và viễn thông quốc gia cũng như các khu vực lân cận.

Đã có 08 nhóm nhiệm vụ, 11 nhóm giải pháp được đưa ra. 05 nhóm dự án sẽ triển khai như: Nhóm về Quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch; nhóm về bảo vệ tài nguyên du lịch; nhóm về phát triển dịch vụ và sản phẩm du lịch; nhóm về tuyên truyền quảng bá du lịch; về tăng cường quản lý nhà nước và phát triển nguồn nhân lực.Tổng kinh phí dự kiến là hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh là hơn 620 tỷ đồng, ngân sách huyện Ba Bể hơn 52 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa hơn 550 tỷ đồng…

Khu du lịch Ba Bể sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đã có những bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hệ thống giao thông, cơ sở vật chất du lịch. Tuy vậy, thực tế cho thấy Khu du lịch Ba Bể vẫn còn có nhiều vấn đề cần được giải quyết như tiêu chí và chỉ tiêu phát triển khu du lịch đạt được chưa cao, sự quan tâm từ khách du lịch và nhà đầu tư đối với việc phát triển du lịch Ba Bể còn nhiều hạn chế, lượng khách du lịch chưa đạt mức mong đợi, các sản phẩm và dịch vụ du lịch chưa thật sự phong phú, việc tổ chức hoạt động còn gặp khó khăn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đồng bộ, nguồn nhân lực chưa chuyên nghiệp…

Việc xây dựng Đề án phát triển Khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050 là cần thiết để có cơ sở khoa học và thực tiễn, có những định hướng, kế hoạch phát triển du lịch rõ ràng và cụ thể đưa du lịch Ba Bể phát huy hiệu quả các giá trị, xứng tầm với tiềm năng du lịch vốn có, thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương, góp phần bảo tồn các giá trị di sản, duy trì bản sắc văn hóa, môi trường sinh thái…/.

MỘC LAN