Spread the love

Năm mới 2024 đã đến. Chúc Công ty Cổ phần Quy hoạch và Kiến trúc Việt Nam đạt nhiều thành công. Các thành viên công ty, các thành viên cộng tác nhiều sức khỏe, nhiệt tình, phóng khoáng. Chúc các đối tác một năm mới phát triển và có nhiều cộng tác sâu sắc cùng Công ty Cổ phần Quy hoạch và Kiến trúc Việt Nam.

HAPPY NEW YEAR 2024!