Spread the love

Công ty TNHH sản xuất lắp ráp Tuấn Nghĩa lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn- Quy mô 9,94ha, theo Quyết định số: 1836 /QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  Công ty mong muốn xây dựng một khu đô thị văn minh và hiện đại, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, có cảnh quan đẹp, tạo điểm nhấn cho khu vực.

Quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn đã được UBND tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 06/6/2018.

Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo Quyết định trên mục đích phục vụ cho dự án tái định cư của thành phố Lạng Sơn nên có diện tích quy hoạch đất ở rất cao.

Quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối dự án với các khu vực xung quanh của thành phố qua 7 nút giao được bố trí ở các tuyến đường Bến Bắc và Nhị Thanh là khá nhiều và có những giao điểm khuất gây xung đột mất an toàn giao thông, hơn thế nữa các tuyến đường giao thông nội đô được thiết kế với lòng đường rộng 6m và vỉa hè 3m trong khu có mật độ dân cư đông là không phù hợp.

Quy hoạch về không gian kiến trúc của khu đô thị mới chưa tạo ra điểm nhấn cho khu vực, chưa tương xứng với mục tiêu là xây dựng được một khu đô thị văn minh và hiện đại, có cảnh quan đẹp, tạo điểm nhấn cho khu vực. Cụ thể: theo quy hoạch đã phê duyệt thì diện tích cây xanh còn ít. Ngoài ra trong dự án có dòng suối Ngọc Tuyến bắt nguồn từ động Nhị Thanh chảy qua đổ về sông Kỳ Cùng khi quy hoạch đã nắn chỉnh thành con kênh thoát nước. Việc nắn chỉnh quy hoạch này không tạo được cảnh quan đẹp mà còn làm ảnh hưởng tới cấu trúc “cảnh quan tự nhiên” của dòng suối.

Từ những lý do trên, việc lập  Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 là cần thiết.