Archives for Bài viết

Bài viết

Phê duyệt Đề án phát triển Khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050

Ngày 6 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có quyết định phê duyệt Đề án phát triển Khu du lịch Ba Bể thành khu…
Continue Reading
Bài viết

Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa gắn với phát triển dịch vụ du lịch

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định số 2259/QD-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2024 phê duyệt đồ án Quy hoạch bảo tồn và phát huy…
Continue Reading
Bài viết

Quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

() - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 30/11/2023 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia…
Continue Reading
Bài viết

Di tích lịch sử văn hoá Chùa Linh Sơn – Thị trấn Mường Khén – Huyện Tân Lạc – Tỉnh Hoà Bình

Chùa Linh Sơn  –  Di tích lịch sử Hang Bụt, nằm tại thị trấn Mường Khén, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, cách thành phố Hà Nội khoảng 80km về…
Continue Reading