Spread the love

Dự án đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 từ năm 2011, tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án đã xuất hiện một số tồn tại vướng mắc :

Diện tích đất an táng bàn giao lại cho Bộ quốc phòng xây dựng khu an táng cán bộ cao cấp quân đội khi từ trần đã điều chỉnh giảm từ 30ha xuống còn 15ha.

Ranh giới cắm mốc dự án theo quy hoạch trước đây so với thực tế hiện trạng khi bàn giao trên thực địa không trùng khớp, tuyến đường tránh phía tây Yên Kỳ đi vào khu vực dự án đã chồng lấn diện tích khoảng 5ha nên phải điều chỉnh hướng tuyến ra phía sông Đà, sau khi hiệu chỉnh để nối thông tuyến đê vẫn lấn vào dự án khoảng 1,8 ha. Nghĩa trang Yên Kỳ cũ đã xây tường bao lấn chiếm vào diện tích đất của dự án khoảng 0,68ha, nút giao đường 411C chiếm vào khoảng 0,6ha khiến tổng diện tích dự án giảm khoảng 3ha so với diện tích quy hoạch đã được phê duyệt.

Diện tích  đất quân đội quản lý đã bị đào xúc đất đi khoảng 500.000m3, địa hình thực tế  bị biến dạng rất nhiều  so với hiện trạng trước đây nên thực hiện hệ thống giao thông theo quy hoạch sẽ không hợp lý và thiếu tính khả thi.

Theo quy hoạch được phê duyệt về hạ tầng, giao thông có những điểm chưa thực sự hợp lý bởi các eo đồi có độ biến thiên lớn, vì vậy cần hiệu chỉnh cục bộ để tối ưu hóa về mặt giao thông và cơ cấu sử dụng đất.

Do đó việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng cho phù hợp với thực tiễn là rất cần thiết.