Spread the love

Phê duyệt quy hoạch phát triển điểm, tuyến du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Đăng lúc: 21:52:58 28/11/2016 (GMT+7)   (TTV) – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điểm, tuyến du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Theo đó, đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh sẽ quy hoạch tuyến du lịch đường sông trên 5 con sông gồm: sông Mã, sông Chu, sông Hoạt, sông Lạch Bạng và các sông trên địa bàn TPTH. Việc quy hoạch các tuyến du lịch trên sông phải đồng thời đáp…