Spread the love
Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch bàn giao hồ sơ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 cho các ngành, địa phương liên quan.

(baothainguyen.vn) Chiều 28-12, tại An toàn khu (ATK) Định Hóa, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã công bố Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ phê duyệt.

Phạm vi Quy hoạch có diện tích 197ha gồm 5 khu vực tại các xã: Phú Đình, Điềm Mặc, Định Biên, Bảo Linh và thị trấn Chợ Chu, với các di tích, cụm di tích tiêu biểu như: Cụm di tích trung tâm xã Phú Đình; Di tích địa điểm Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng tại Phụng Hiển; Di tích nơi ở và làm việc đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khau Tý, xóm Bản Quyên; Nhà tù Chợ Chu…

Tổng mức đầu tư đến năm 2030 theo Quy hoạch là trên 754 tỷ đồng. Trong đó, gần 356 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương; gần 224 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và trên 174 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác.

Trên cơ sở Quy hoạch, Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch tín ngưỡng tâm linh; du lịch sinh thái; du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm văn hóa chè; đồng thời xây dựng nhiều chương trình du lịch trong khu di tích, tại các điểm di tích, tạo thành sản phẩm đặc sắc mang thương hiệu ATK Định Hóa thấm đượm yếu tố văn hóa Thủ đô gió ngàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho rằng Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 được thực hiện sẽ góp phần vun đắp lòng tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn, nâng cao đời sống nhân dân, biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Hoàng Hưng