Spread the love

 Quy hoạch chi tiết Dự án Khu sân Golf Hòa Bình – Geleximco được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 (sau đây gọi tắt là QH2325).

Dự án sân golf Hòa Bình-Geleximco đến nay đã được Tập đoàn Geleximco triển khai xây dựng giai đoạn 1 và đã từng bước đi vào hoạt động. Thực tiễn qua 3 năm triển khai xây dựng dự án sân golf  Hòa Bình-Geleximco, vào các mùa mưa lũ có rất nhiều trận mưa lớn, kéo dài (năm 2018 mưa lũ kéo dài hàng tháng) làm sạt lở cả các sườn núi nguyên thủy, không còn giữ được địa hình, địa mạo như thời điểm khảo sát lập quy hoạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch đã phê duyệt.

Trong quá trình khảo sát lập quy hoạch, do địa hình phức tạo với thảm rừng cây rậm rạp nên việc xác định địa hình, địa mạo chưa chính xác. Hiện nay khi tiến hành cắm mốc giới san nền, tim đường giao thông theo quy hoạch thì một số đoạn tuyến có độ dốc rất lớn 30%-60% nên không đảm bảo độ dốc theo đường giao thông, thoát nước mặt và kè mái ta luy. Để đạt được độ dốc theo quy định thì cần đào đi một lượng đất đá rất lớn, khoảng 3 triệu m3. Phương án đào hạ cốt cao độ lớn sẽ không khả thi và ảnh hưởng lớn tới môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên của khu vực do lượng đất đá lớn không có nơi tập kết, cùng với đó chi phí đầu tư xây dựng sẽ tăng cao khiến hiệu quả đầu tư không đạt.

Liên quan đến điều kiện khí hậu, địa hình, địa mạo, có những vị trí để đảm bảo tính khả thi bắt buộc phải thay đổi hoàn toàn hướng tuyến, cốt cao độ, làm sai khác, không tuân thủ theo định hướng quy hoạch đã phê duyệt, đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án.

Từ các yếu tố thực tiễn nêu trên, Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu sân golf Hòa Bình- Geleximco đã phê duyệt không còn phù hợp với thực tế. Vì vậy đòi hỏi có những điều chỉnh kịp thời và thực tế sẽ làm tăng tính hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cho dự án, đồng thời khắc phục một phần ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, điều kiện địa hình, địa chất, tận dụng tốt các yếu tố tự nhiên, không xâm phạm đến môi trường sinh thái khu vực. Do đó việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu sân golf Hòa Bình- Geleximco là hết sức cần thiết.