Spread the love

Tư vấn lập dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Lập dự án đầu tư công trình dân dụng, công nghiệp. – Lập dự án đầu tư tu bổ di tích; – Lập thiết kế cơ sở; – Lập tổng mức đầu tư dự án.