QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG CÂY ĐA VÀ ĐỀN LA TIẾN XÃ NGUYÊN HÒA – HUYỆN PHÙ CỪ – TỈNH HƯNG YÊN    Địa điểm cây đa và đền La Tiến là một di tích lịch sử cách mạng nằm trên địa bàn xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, những năm 1949 – 1953, thực dân Pháp đã cho xây bốt La Tiến nhằm khống chế du kích ba tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương và gây nhiều tội ác man rợ nhằm đe dọa phong trào kháng chiến của nhân