Spread the love

Thanh Hóa là một địa phương thuộc Bắc Trung Bộ, địa hình phong phú, đa dạng bởi có cả núi, biển và đồng bằng, giàu tiềm năng du lịch và có vị trí địa lý chiến lược quan trọng, kết nối giữa vùng đồng bằng sông Hồng với miền Trung và cả nước. Phát huy lợi thế, trong những năm gần đây du lịch Thanh Hóa đã có bước phát triển khá, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và sự phát triển du lịch chung của cả nước, thể hiện ở mức độ tăng trưởng bình quân trên 18%/năm và ổn định trong