Spread the love

Công trình Chùa Quang Minh nằm tại thôn T80 xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Chùa Quang Minh được bố trí đăng đối, hướng ra đường chính phía tây bắc. Phía trước có bãi đỗ xe, qua Tam quan là hồ sen, trên hồ có bố trí tượng Quan âm bồ tát, hai bên hồ là lầu chuông, lầu trống. Qua hồ sen đến là đến nhà Tam bảo, phía sau tam bảo là nhà Tổ, hai bên nhà Tam bảo là nhà Tăng và Trai đường, phía cuối là Hậu chẩm. Hai bên Tam bảo có bố trí các tượng La hán.

Sân vườn được bố trí hai bên tạo thành một công trình kiến trúc hoàn chỉnh hài hòa với cây xanh cảnh quan.

Công trình chùa Quang Minh bao gồm các hạng mục: Nhà Tổ, tam quan, lầu chuông, lầu trống, nhà tăng (trai đường) và một số hạng mục phụ trợ khác.