Archives for Sản phẩm - Page 2

Sản phẩm

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích núi Văn – núi Võ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Di tích lịch sử Núi Văn – Núi Võ và các di tích nằm trong địa bàn các xã Văn Yên, Ký Phú, thuộc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên,…
Continue Reading
Sản phẩm

Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030

An toàn khu ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là mảnh đất được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm thủ đô kháng chiến…
Continue Reading
Sản phẩm

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

Chiến thắng Xương Giang là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Xương Giang là trận cuối cùng kết thúc 20 năm…
Continue Reading
Bài viết

Di tích lịch sử văn hoá Chùa Linh Sơn – Thị trấn Mường Khén – Huyện Tân Lạc – Tỉnh Hoà Bình

Chùa Linh Sơn  –  Di tích lịch sử Hang Bụt, nằm tại thị trấn Mường Khén, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, cách thành phố Hà Nội khoảng 80km về…
Continue Reading