Spread the love

Ngày 16/3/2022, Công ty Cổ phần Quy hoạch và Kiến trúc Việt Nam trình bày trước Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về đồ án Quy hoạch chi tiết Công viên Kỳ Bá.

Công viên Kỳ Bá nằm trên địa bàn phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Là một trong những khu đất rất đẹp còn lại tại trung tâm thành phố. Vì vậy công viên sẽ trở thành một thiết chế văn hóa quan trọng, điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị và điều hòa vi khí hậu. Sẽ là nơi nghỉ ngơi thư giãn, nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ nhân dân thành phố và nhân dân trong tỉnh.

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồ án sẽ được nhanh chóng phê duyệt làm cơ sở cho việc thực hiện triển khai các dự án đầu tư trong năm 2022, sớm hoàn thành phục vụ nhu cầu của nhân dân.