Author Archives: VNPA - Page 3

Sản phẩm

Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030

An toàn khu ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là mảnh đất được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm thủ đô kháng chiến…
Continue Reading