Tin hoạt động,  Tin tức

Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Công ty cổ phần Quy hoạch và Kiến trúc Việt Nam làm việc với Hội đồng Phản biện Khu di tích lịch sử Đền Hùng, về việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ngày 08 tháng 10 năm 201520151008_150330 20151008_150513 20151008_152828 20151008_153056 20151008_160502