Bài viết

Quy hoạch du lịch các tuyến đường sông Thanh Hoá

Thanh Hóa là một địa phương thuộc Bắc Trung Bộ, địa hình phong phú, đa dạng bởi có cả núi, biển và đồng bằng, giàu tiềm năng du lịch và có vị trí địa lý chiến lược quan trọng, kết nối giữa vùng đồng bằng sông Hồng với miền Trung và cả nước. Phát huy lợi thế, trong những năm gần đây du lịch Thanh Hóa đã có bước phát triển khá, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và sự phát triển du lịch chung của cả nước, thể hiện ở mức độ tăng trưởng bình quân trên 18%/năm và ổn định trong thời gian dài. Các sản phẩm du lịch của tỉnh rất đa dạng, tốc độ tăng trưởng trong thời gian qua đã chứng tỏ du lịch xứng đáng phát triển thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Tuy nhiên, kết quả đạt được của ngành du lịch Thanh Hóa thời gian qua chưa thực sự tương xứng với tiềm năng cũng như yêu cầu phát triển, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn (chủ yếu là phát triển du lịch biển), các loại hình du lịch khác chưa được quan tâm đầu tư. Nhiều tài nguyên, thế mạnh của tỉnh chưa được chú ý, khai thác, đặc biệt là các sản phẩm du lịch sinh thái văn hoá, lịch sử ở khu vực phía Tây của tỉnh, du lịch đường sông.

Đặc biệt, trong năm 2015, Thanh Hóa là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia. Đây là một hoạt động xúc tiến du lịch quan trọng nhất của cả nước trong năm 2015. Để thiết thực góp phần vào thành công của Năm Du lịch, việc tổ chức các công tác chuẩn bị một cách chu đáo là hết sức cần thiết, trong đó bên cạnh việc lập quy hoạch, kế hoạch và các dự án phát triển du lịch, việc xây dựng “Quy hoạch phát triển các điểm, tuyến du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” nhằm xây dựng sản phẩm du lịch mới công bố trong Năm du lịch quốc gia và là bước đi nhằm cụ thể hóa Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa, phát huy tiềm năng thế mạnh, khắc phục hạn chế của Du lịch Thanh Hóa.

Sự xuất hiện của xu hướng du lịch mới trên thế giới và trong nước, các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hoá (sân bay Thọ Xuân,  đường Hồ Chí Minh, khởi động thực sự của khu Kinh tế Nghi Sơn) cũng góp phần làm thay đổi thị trường du lịch, thúc đẩy yêu cầu đa dạng hoá các sản phẩm du lịch Thanh Hoá, phục vụ nhiều đối tượng khách du lịch khác nhau…

20141124_142156 20141124_145214 20141124_150614 20141124_151402 20141124_155245 20141124_160041

20141124_163055 20141125_110107 20141125_131653 20141125_135326 20141125_140941 20141126_100607 20141126_110654 20141127_102735

Với những lý do nêu trên, việc nghiên cứu lập “Quy hoạch phát triển các điểm, tuyến du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, tạo cơ sở cho việc quản lý, khai thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch đặc sắc, thu hút đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những địa bàn trọng điểm du lịch Quốc gia.