Sưu tầm

Xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển công trình xanh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Đây là hội thảo đã được Bộ Xây dựng tổ chức vào ngày 29/11/2013 do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Công trình xanh: Hướng phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, trước những thách thức nêu trên, việc xác định phương thức phát triển bền vững thông qua việc xây dựng công trình theo hướng xanh hóa là phù hợp và có ý nghĩa quan trọng.

Định hướng này cũng nhằm cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đặt ra yêu cầu xây dựng, phát triển công trình xanh, đô thị xanh theo hướng tích hợp các công nghệ mới, các giải pháp quản lý, quy hoạch, thiết kế, xây dựng và khai thác đảm bảo tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải và thân thiện với môi trường, góp phần vào giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. 

Về mặt thể chế, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng như: Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị, cùng hệ thống văn bản dưới luật và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá công trình để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý và thúc đẩy phát triển công trình xanh trong cả nước.

Hiện Bộ Xây dựng chủ trì, giao Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam soạn thảo “Chiến lược Quốc gia về phát triển công trình xanh ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” nhằm cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt.