Bài viết,  Sản phẩm,  Thư viện ảnh,  Tin hoạt động,  Tin tức,  Tư vấn lập Dự án đầu tư

Đề án “Nghiên cứu phục dựng và phát huy giá trị các Lễ hội tiêu biểu và các loại hình văn hoá dân gian đặc sắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, phục vụ phát triển du lịch”

Thanh Hóa là một địa phương thuộc Bắc Trung Bộ, địa hình phong phú, đa dạng bởi có cả núi, biển và đồng bằng, giàu tiềm năng du lịch và có vị trí địa lý chiến lược quan trọng, kết nối giữa vùng đồng bằng sông Hồng với miền Trung và cả nước. Phát huy lợi thế, trong những năm gần đây du lịch Thanh Hóa đã có bước phát triển khá, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và sự phát triển du lịch chung của cả nước, thể hiện ở mức độ tăng trưởng bình quân trên 18%/năm và ổn định trong thời gian dài. Các sản phẩm du lịch của tỉnh rất đa dạng, tốc độ tăng trưởng trong thời gian qua đã chứng tỏ du lịch xứng đáng phát triển thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Tuy nhiên, kết quả đạt được của ngành du lịch Thanh Hóa thời gian qua chưa thực sự tương xứng với tiềm năng cũng như yêu cầu phát triển, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn (chủ yếu là phát triển du lịch biển), các loại hình du lịch khác chưa được quan tâm đầu tư. Nhiều tài nguyên, thế mạnh của tỉnh chưa được chú ý, khai thác như các sản phẩm du lịch văn hoá, lịch sử, các lễ hội tiêu biểu, các di sản văn hoá phi vật thể đặc sắc gắn với du lịch của các địa phương, các dân tộc, phân bố ở khắp các vùng miền trong tỉnh.

Sự xuất hiện của các xu hướng du lịch mới trên thế giới và trong nước, các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hoá (sân bay Thọ Xuân,  đường Hồ Chí Minh, khởi động thực sự của khu Kinh tế Nghi Sơn) cũng góp phần làm thay đổi thị trường du lịch, thúc đẩy yêu cầu đa dạng hoá các sản phẩm du lịch Thanh Hoá, phục vụ nhiều đối tượng khách du lịch khác nhau…

Thanh Hóa với đặc điểm có mật độ các di tích lịch sử văn hoá dày đặc, văn hoá thờ Mẫu đậm đà, các lễ hội tiêu biểu và các loại hình văn hoá dân gian đặc sắc gắn liền với với đời sống phong phú của 28 dân tộc anh em trải khắp trên các địa bàn tỉnh Thanh Hoá, cùng địa hình phức tạp gồm có cả núi cao, đồng bằng sông Mã trù phú và biển cả bao la, tất cả các yếu tố trên như những dòng suối nhỏ vẫn ngày đêm miệt mài chảy xuôi về biển, mỗi yếu tố đều mang một sắc thái riêng, gắn liền và kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch cho tỉnh Thanh Hoá. Du lịch dựa trên các lễ hội tiêu biểu và các loại hình văn hoá dân gian đặc sắc so với các loại hình du lịch khác cũng không cần quá nhiều nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng do chủ yếu khai thác các giá trị nhân văn sẵn có và cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp vùng “Thanh kỳ khả ái”.

 

Tuy có nhiều yếu tố rất thuận lợi cho phát triển loại hình du lịch dựa trên các lễ hội truyền thống tiêu biểu và các loại hình văn hoá dân gian đặc sắc, nhưng loại hình du lịch này tại Thanh Hóa trong một thời gian dài đã chưa phát triển do chưa có những định hướng, quy hoạch cụ thể.

Với những lý do nêu trên, việc nghiên cứu lập đề án “Nghiên cứu phục dựng và phát huy giá trị các Lễ hội tiêu biểu và các loại hình văn hoá dân gian đặc sắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, phục vụ phát triển du lịch” là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, tạo cơ sở cho việc quản lý, khai thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch đặc sắc, thu hút đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những địa bàn trọng điểm du lịch Quốc gia.